Administracja serwerów

ZAKRES USŁUG:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWERÓW

Obejmuje wszystkie aspekty związane z zapewnieniem ciągłości pracy platformy sprzętowej oraz jej rozwojem, w tym:

 • konsulting w doborze platformy serwerów
 • instalacje, konfiguracje, serwis maszyn
 • kompleksowa integracja z istniejącym środowiskiem
 • stała administracja i opieka nad systemami
 • stałe analizy wydajności, optymalizacja, okresowe przeglądy
 • raporty oraz proponowanie rozbudowy systemów

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BAZ DANYCH

Obejmuje pełen zakres działań związanych z administracją, strojeniem, utrzymywaniem oraz modelowaniem baz danych, w tym:

 • konsulting – dobór platformy dostosowanej do potrzeb i wielkości bazy danych
 • instalacje, konfiguracje, badanie wydajności, tuning systemów bazodanowych
 • administracja baz danych
 • archiwizacja

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ARCHIWIZACJI I BACKUPU

Gwarantuje bezpieczne przechowywanie ważnych danych oraz ich odzyskanie w przypadku utraty, w tym:

 • konsulting w zakresie systemów backupu i storage
 • zarządzanie przestrzenią dyskową
 • instalacje, konfiguracje rozproszonych systemów archiwizacji danych
 • własne rozwiązania backup