Lewiatan Business Angels
Zakres prac
Serwis
Pulpit
Lista projektów
Edycja projektu
Dodawanie wydarzenia
Skrzynka mailowa
Opis

LBA (Lewiatan Business Angels) to sieć Aniołów Biznesu działająca przy Konfederacji Lewiatan - organizacji pozarządowej zrzeszającej polskich przedsiębiorców prywatnych. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów, mających duży potencjał wzrostu.

 

Opracowany przez nas serwis ma za zadanie ułatwić ten proces, usprawniając komunikację, porządkując obieg dokumentów oraz organizując procedurę aplikacji i obsługę zgłoszonych projektów.

System udostępnia szereg funkcjonalności pozwalających na zarządzanie bazą zgłaszanych projektów, systematyzując proces inwestycyjny od momentu zgłoszenia pomysłu aż do uzyskania finansowania. Dzięki przejrzystemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi można rejestrować kolejne etapy prac, przyporządkowywać pracowników do określonych działań, prowadzić korespondencję i kalendarze wydarzeń.

 

Przykładowe funkcjonalności:

  • rejestracja i ewidencjonowanie projektów
  • rozbudowana karta projektu (zgłaszanie, edycja, rejestrowanie kolejnych etapów, komentowanie, załączniki, przypisywanie pracowników, coachów i inwestorów)
  • rejestracja i udostępnianie serwisu dla inwestorów
  • rejestrowanie obiegu dokumentów
  • obsługa korespondencji między użytkownikami
  • kalendarium projektów
  • raportowanie i statystyki systemowe
Serwis inf.
Strona wizytówka
Strona wizytówka
Strona wizytówka
Strona wizytówka
Strona wizytówka
Serwis inf.
Strona firmowa
Strona wizytówka

Strony